Idea powołania przedsiębiorstwa windykacyjnego

Koncepcja powstania przedsiębiorstwa windykacyjnego jest efektem długotrwałych prac ekipy fachowców o bogatych osiągnięciach w branży finansowej, konsultingowej i audytorskiej. W efekcie analiz rynku, licznych konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi przedstawicielami branży bankowej i pozabankowej, z fachowcami na co dzień zmagającymi się z zagadnieniami narastającej pułapki trudnych wierzytelności, powstał koncept biznesu, którego tezą było stworzenie kompleksowej oferty, zmontowanej z wszechstronnej gamy narzędzi ekonomicznych i operacyjnych, łączącej kompetentne i niestandardowe zarządzanie zestawami wierzytelności z doświadczeniem służb i partnerów operacyjnych. Z własnej praktyki inicjatorów przedsiębiorstwa wynika, iż małe i słabsze organizacyjnie podmioty gospodarcze – banki i kasy spółdzielcze, małe banki komercyjne, spółki parabankowe i zwyczajne przedsiębiorstwa – borykają się z wielkimi problemami w tej dziedzinie, nie potrafiąc lub nie mogąc ze względów logistycznych lub prawnych nawiązać walki z oszukańczymi dłużnikami w sposób bardziej kreatywny, bez ograniczania się do łatwej lecz mało efektywnej ścieżki sądowej. Nowatorski pakiet produktów i usług, wygenerowany przez analityków firmy i twórczo adaptowany do wymagań klienta, umożliwia precyzyjną ofertę dla przedsiębiorstw nie tylko z branży finansowej, lecz także przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego, fundacji oraz stowarzyszeń, których wspólnym problemem są zaległości płatnicze. Szczególnie doskonale rozpoznaje się tu potrzeby oraz indywidualne cechy funkcjonowania spółdzielczych instytucji finansowych..